Locnville

Locnville
Locnville

Monday, 4 July 2011

Willem Botha toe hy nog 'n laatie was...

"Julle het nie 'n idee hoe lank het my ouers gesukkel om my in die klere te kry nie!"

No comments:

Post a Comment